Điều khoản sử dụng
Xin hãy đọc cẩn thận bản Thoả thuận này trước truy nhập vàp website TapChiBongDa.com.vn. Khi đã tham gia sử dụng các dịch vụ trên TapChiBongDa.com.vn nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây :
 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

1. Bạn phải trên 18 tuổi, nếu dưới 18 tuổi bạn vui lòng quay trở lại trang chủ.
 
2. Thông tin từ Tapchibongda.com.vn là những thông tin phục vụ giải trí thể thao, không liên doanh, liên kết với bất kỳ một tổ chức cờ bạc nào.
 
3. Bạn vui lòng sử dụng thông tin từ website Tapchibongda.com.vn trong giới hạn và khả năng của bạn, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào về vật chất hoặc tinh thần từ việc sử dụng những thông tin trên website http://tapchibongda.com.vn của quý khách.
 
4. Bạn cam kết không sử dụng những thông tin này với mục đích vi phạm pháp luật của bất kỳ địa phương, quốc gia, vùng lãnh thổ nào nơi bạn đang sinh sống.
 
5. Những thỏa thuận này là hoàn toàn tự nguyện, Tạp Chí Bóng Đá không bắt buộc và không chịu trách nhiệm với những hành vi trên .